Plats för kultur – Riksteatern i Almedalen

Konst och kultur är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Trots detta ägnade partiledarna förra året sammanlagt fyra sekunder av politikertalen i Almedalen åt kulturfrågor. Det visar hur nedprioriterad kulturfrågor är hos politiker.

Vi är övertygade om kulturens inneboende kraft och vet att kultur berikar, utmanar och stärker människor och samhällen. Kulturfrågor måste bli en ännu mer självklar del för dagens politiker.

Att satsa på konst och kultur är att satsa på framtiden. Det är genom konsten och kulturen som våra tankar frigörs, invanda föreställningar utmanas och vi får nya perspektiv. Det borde vara en lätt fråga att prioritera.

Riksteatern arbetar året om med att lyfta kulturfrågor, inte minst genom scenkonst tack vare våra 224 lokala föreningar i Sverige. På politikerveckan i Almedalen lyfter vi konsten och kulturen genom seminarier och föreställningar men också genom det personliga mötet med politiker och andra samhällspåverkare.

Se Riksteaterns föreställningar och seminarier i Almedalen 2017