Parismiddagen

På Riksteaterturné våren 2018

Parismiddagen syftar till de banketter som arrangerades i Paris under teckenspråkets guldår på 1800-talet. En tid då teckenspråket var lika hyllat och självklart som användarna av det. Föreställningen speglar en tidsresa i dövas historia genom en middag för två. Inspirationen är hämtad ur nyårsaftons Grevinnan och betjänten. När ”same procedure as last year” snarare blir ”different procedures every year” skapas ett händelseförlopp som är omöjligt att förutse. Föreställningen är en del av dövrörelsens 150-års jubileum.